انتصاب سرپرست شرکت عمران کیش

به گزارش روابط عمومی و ‌امور‌ بین‌ الملل سازمان آزادگاه کیش،‌ در‌ حکم محمد ابراهیم انصاری لاری خطاب به میرچی آمده است: «با‌‌عنایت به تجارب ارزشمند جنابعالی، به مایه این حکم به عنوان مشاور مدیرعامل منصوب می‌شوید. امید است با‌ عنایات خداوند متعال در راستای سپریدن این فرمایش خطیر، پیوستگی کامیاب و موید باشید».

میرچی، مدیرکلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و توریسم استان البرز را در کارنامه دارد.

وی، رایزن موظف معاون رییس جمهور‌ و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و توریسم کشور‌ و در ضمن مدیرکل بازبینی و ارزیابی گردشگری سازمان میراث فرهنگی بوده است.

میرچی، رایزن فرهنگی وزیر تعاون و رایزن قیمت تور کیش  اجرایی وزیر در امور بین‌الملل بوده و پیشینه مدیر مسئولی ماهنامه تعاون را دارد.

وی در ضمن رایزن وزیر تعلیم و پرورش بوده است.

مشاور مدیرعامل سازمان آزادگاه کیش، مدیرکلی دفتر ایرانگردی و جهانگردی جمهوری اسلامی ایران را هم در پیشینه کاری خود دارد.

مدیرعاملی مرکز اطلاعات تاریخی تهران، مدیرعاملی شرکت خدمات رفاهی، اجتماعی شهر تهران از سایر سوابق کاری میرچی است.

وی همچنین عضو موظف هیات مدیره صندوق تعاون مملکت بوده است.