مسجد العددین آنتالیا

مسجد العددین یا مسجد Yivli Minare (به معنای واقعی کلمه: “مسجد مناره فلوت”)، معمولا مسجد الملاعة (Ulu Cami)، “مسجد بزرگ” (Antalya: Ulu Cami) نامیده می شود، یک مسجد تاریخی است که توسط آن سلسله سلطان سلطان عالدین کیکوباد I آناتولی ساخته شده است. بخشی از یک تور ارزان  آنتالیا مجتمع (مجتمع ساختاری) است که شامل گیزددین کیخسرو مدرس، سلجوقی و درویش دوریوش و غرفه های زیینکیران و نیجر هاتون است. مسجد در Kaleiçi (مرکز شهر قدیمی) در کنار Cumhuriyet Caddesi، در کنار Kalekapısı Meydanı واقع شده است. مناره رشته ای مسجد به نام Yivli Minare، که با کاشی های آبی تیره تزئین شده است، [1] نقطه عطفی و نماد شهر است.