هتل های آبی آنتالیا

هتل هایی که به نوعی آب درمانی طبیعی سپریدن می دهند در جهان به سپا و یا Salus Per Aquam معروف می باشند. سپا برای تنظیم آب و نمک در تن زیاد مفید می باشد. با سپا تن انسان انرژی را مجدد سازی می کند، از دردها اجتناب می جوید و به عبارتی خستگی از وجود انسان رخت بر می بندد.

هتل هایی که این گونه درمانهای آبی را ارائه قیمت ویژه تور آنتالیا  می دهند به صورت هفتگی، ماهیانه و سالیانه مسافرین را می پذیرند. امروزه هتل های ساپا در شهر آنتالیا خدماتی همچون مشت و مال درمانی، لجن درمانی، آروما تراپی، خدمات زیبائی و دیگر خدماتی سلماتی را ارائه می دهند. حوض های آبی سرد – گرم، درمانهای گونه ها جوشهای مضمن در تمامی نقاط بدن، آموزش شیوه های آب درمانی به توریستها، خدمات استراحتی و … از امکانات سایر این نوع هتل ها می باشند.